••• Grįžti
• Ugdymo kokybė
• Pamokų tvarkaraštis

 

 

  Formalusis ugdymas

 

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę ugdymo procesą organizuojant grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymosi būdu.

Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka. Ugdymas gali būti organizuojamas kitomis ugdymo organizavimo formomis: integruotai, kūrybinėse dirbtuvėse, projektuose, kt.,-  derinant ugdymo dalykų ir neformaliojo švietimo programų turinį mokykloje ir už jos ribų: muziejuose, parkuose, gamtinėje aplinkoje, kt..

Karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio (ekstremali temperatūra, gaisras, potvynis, pūga ir kt.), keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu (toliau – ypatingos aplinkybės) ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (mokykla yra dalykų brandos egzaminų centras, vyksta remonto darbai mokykloje ir kt.), ugdymo procesas gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu.

 

Pamokų tvarkaraštis 

Mokslo metų trukmė. Mokymosi formos. Pamokų laikas. Atostogos.

Ugdymo kokybės užtikrinimas

 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt