••• Grįžti
• Ugdymo organizavimas
• Ugdymo kokybė
• Pasiekimų vertinimo tvarka
• Mokinių pasiekimų patikrinimas
• Vaiko gerovės komisija
• Pagalba mokiniui
• Pamokų tvarkaraštis

 

 

  Ugdymas

  Mokykloje pagrindinėse pareigose dirba 26 vyresnieji mokytojai, 26 mokytojai metodininkai; metodininkas specialusis pedagogas – logopedas, vyresnysis socialinis pedagogas, psichologas ir mokytojo padėjėjas.  Mokyklos vadovai turi antrąją vadybinę kategoriją.

 

Ugdymo organizavimas

Ugdymo kokybės užtikrinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka

Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas

Vaiko gerovės komisija

Pagalbos mokiniui specialistai

Pamokų tvarkaraštis 

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt