Grįžti

 

 

Teisinė informacija

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Valstybinė švietimo 2013–2022 metų strategija

Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašas

Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai

Ukmergės Dukstynos pagrindinė mokykla; Mokyklos adresas: J. T. Vaižganto g. 44, LT-20177 Ukmergė; Įmonės kodas: 190342499; Telefonai: (8-340) 65290, (8-340) 65025; Faksas: (8-340) 65290; El. paštas: dukstyna@dukstyna.lt