Ugdymo organizavimas


 

Ugdymo organizavimas

 

 

2016–2017 mokslo metai prasideda 2016 metų rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2017 metų rugpjūčio 31 d.

 

Ugdymo procesas (pamokos) prasideda 2016 metų rugsėjo 1 d. ir baigiasi 2017 metų:

 

 

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso

trukmė savaitėmis

1-4

05-30

32

5

6-10

05-30

06-02

32

34

 

Mokslo metai skirstomi trimestrais, kurių trukmė:

 

Trimestras

2016-2017 m. m.

I

09 01 – 11 30

II

12 01 – 02 28

III

03 01 – 06 02*

 * 1-5 kl. - 05 30.

Mokinių atostogos 2016-2017 m. m.

1-5 klasės

 

Rudens

 

2016-10-31

2016-11-04

 

2016-11-07

Kalėdų

 

2016-12-27

 

2017-01-06

 

2017-01-09

 

Papildomos

 

2017-02-17, 20-24

2017-02-27

 

Velykų

2017-04-10

2017-04-14

 

 

 

Papildomos

 

2017-04-18

2017-04-21

2017-04-24

Vasaros:

 

2017-05-31

 

2017-08-31

 

 

  

6-10 klasės

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Pamokos po atostogų prasideda

Rudens

2016-10-31

 

2016-11-04

2016-11-07

Kalėdų

2016-12-27

 

2017-01-06

2017-01-09

Žiemos

 

2017-02-17

2017-02-20

Velykų

 

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18

Vasaros

2017-06-05

2017-08-31

 

 

Integruoto neformalaus ugdymo dienos

 

Data

1-4 klasės

5-10 klasės

Rugsėjo 1 d. (ketv.)

Mokslo ir žinių diena

Spalio 3 d. (pirm.)

Rudenėlio šventė

-

Gruodžio 8 d. (ketv.)

-

Tiksliųjų mokslų diena

Gruodžio 22-23 d. (antr./ treč.)

Kalėdiniai renginiai

Sausio 24 d. (antr.)

-

Kalbų diena

Kovo 3 d. (penkt.)

Kaziuko mugė

-

Balandžio 19 (treč.)

-

Pavasario talka

Balandžio 24 d. (pirm.)

Velykėlės

-

Gegužės 16 d. (antr.)

Sveikatingumo šventė

Gegužės 30 d. (antr.)

Atsisveikinimo šventė

-

Birželio 2 d. (penkt.)

 

Atsiskaitymai/

atsisveikinimo šventė