Ugdymo organizavimas

  Ugdymas

 

2016–2017 m. m. Ukmergės Dukstynos mokykloje iš viso mokosi 646 mokiniai.

Mokykloje pagrindinėse pareigose dirba 26 vyresnieji mokytojai, 26 mokytojai metodininkai; metodininkas specialusis pedagogas – logopedas, vyresnysis socialinis pedagogas, psichologas ir mokytojo padėjėjas.  Mokyklos vadovai turi antrąją vadybinę kategoriją.

 

Ugdymo organizavimas

Ugdymo kokybės užtikrinimas

Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas

Neformalus ugdymas

Vaiko gerovės komisija

Pagalbos mokiniui specialistai

Pamokų tvarkaraštis