Neformalus ugdymas

 

Neformalusis vaikų ugdymas yra skirtas meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti. Šią veiklą mokiniai renkasi laisvai. Ji įgyvendinama realizuojant neformaliojo švietimo programas ir organizuojant pažintinę-edukacinę veiklą. 

(Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis)

 

Būrelio (klubo ar kt.) pavadinimas

Moksleivių skaičius

Kelintų klasių moki-niai lanko būrelį (klubą

Savaitinis valandų skaičius

Būrelio (klubo) vadovas

Būrelio (klubo) darbo laikas

Mokykloje besimokančių (iš viso)

Lanko būrelį:

 

Vardas, pavardė

Kvalifikacinė kategorija

Savaitės diena

Laikas (val.)

Užsiėmimo vieta

Iš viso:

Iš jų – pave-žėjamų vaikų

Vaikų ritminių šokių kolektyvas „Išdaiga“

654

20

-

3-4

2

 

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Antradienis

Penktadienis

13.00-13.45

13.00-13.45

Aktų salė

Vaikų ritminių šokių kolektyvas (paruošiamoji grupė)

654

22

-

1

2

 

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Ketvirtadienis

Penktadienis

12.05-12.50 12.05-12.50

Aktų salė

 „Kelionė į meno pasaulį“

654

30

3

1-4

1

Dikienė Zita

Metodininkė

Ketvirtadienis

 

12.05-12.50

Dailės kab.

„Po tėviškės dangum“

654

15

2

2-os

1

 

Gelūnienė Rita

Metodininkė

Pirmadienis

13.00-13.45

 

2b

„Kodėlčiukų klubas “

654

16

1

1b

1

Rakickienė Angelė

 

Metodininkė

Ketvirtadienis

12.05-12.50

1b

Floristika

654

16

1

3b

1

Gražulienė Danutė

Vyr mokytoja

Pirmadienis

13.00-13.45

 

3b

Kūrybinio rašymo dirbtuvės

650

26

1

3-os

1

Glasinskienė Daiva

Metodininkė

Trečiadienis

13.00-13.45

 

4a

„Sumaniųjų ir išradingųjų klubas“

654

15

1

4-os

1

Glasinskienė Daiva

Metodininkė

Pirmadienis

13.00-13.45

 

4a

„Sportuok ir auk sveikas“

654

18

1

3-os

1

Komarovienė Edita

 

Metodininkė

Antradienis

13.00-13.45

 

3a

Judrieji žaidimai.

654

15

16

-

3-4

1

Vitalijus Martikonis

Lapinskienė Airūna

Metodininkas

Metodininkė

Antradienis

Antradienis 

13.00-13.45

13.00-13.45

Sporto salė

Dizaino studija

654

15

-

1

2

Noreikienė Ramutė

 

Vyr. mokytoja

Antradienis

Ketvirtadienis

12.05-12.50 12.05-12.50

Dizaino kab.

Dizaino studija

654

17

-

2

2

Noreikienė Ramutė

 

Vyr. mokytoja

Antradienis

13.00-14.40

 

Dizaino kab.

Dizaino studija

654

16

-

2-3

2

Noreikienė Ramutė

 

Vyr. mokytoja

Trečiadienis

13.00-14.40

 

Dizaino kab.

Dizaino studija

654

19

1

4-7

2

Noreikienė Ramutė

 

Vyr. mokytoja

Ketvirtadienis  

13.00-14.40

 

Dizaino kab.

Teatras „Vaivorykštė“

654

22

12

14

4b, 8b

1a

1c

1

1

1

Buklienė Diana

Minkštimienė Violeta

Rabazauskienė Vilma

Metodininkė

Metodininkė

Metodininkė

Trečiadienis  Trečiadienis  Pirmadienis 

13.00-13.45

12.05-12.50

12.05-12.50

Aktų salė

1a

1c

Skambioji žodžių versmė

654

24

1

3c

1

Mickuvienė Bronė

 

Metodininkė

Pirmadienis

12.05-12.50

3c

„Aukime sveiki“

654

15

-

2-os

1

Ryliškienė Jolanta

Vyr. mokytoja

Metodininkė

Trečiadienis

13.00-13.45

2a

„Šviesoforas“

654

15

-

1-4

1

Grybienė Žydra

Trečiadienis

13.00-13.45

2c

Anglų klb. pradžiamokslis „Happy house“

654

15

14

19

-

1a

1b

1c

1

1

1

Daiva Amankavičienė

Lina  Keturkienė

Svajūnė Valaišienė

Metodininkė

Vyr. mokytoja

Vyr. mokytoja

Pirmadienis

Pirmadienis

Penktadienis

13.00-13.45

12.05-12.50

12.05-12.50

Anglų klb. Nr. 2, Nr. 1,

Nr. 8

„Auginkime vieni kitus“

654

18

10

-

3-4

7-8

1

1

Kristina Adamonienė

 

Vyr  mokytoja

Trečiadienis Ketvirtadienis 

13.55-14.40

13.55-14.40

Istorijos Nr. 2

Ritminių šokių kolektyvas „Mozaika“

654

17

1

5-6

2

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Antradienis

 

13.55-15.25

Aktų salė

Merginų ritminių šokių kolektyvas „Mistika“

654

15

-

6-9

2

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Ketvirtadienis

14.40-16.20

Aktų salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka „Šokis“

654

15

-

6

 

1

 

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Penktadienis

13.00-13.45

 

Aktų salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka „Šokis“

654

16

-

7

 

1

 

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Ketvirtadienis

 

13.55-14.40

 

Aktų salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka „Šokis“

654

15

-

8-10

1

 

Blažinskienė Julija

Vyr. mokytoja

Penktadienis

13.55-14.40

 

Aktų salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka (komandiniai žaidimai

654

23

-

7

1

Loreta Raugevičiūtė

Vyr mokytoja

Pirmadienis

 

13.55-14.40

Sporto salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka (komandiniai žaidimai)

654

18

-

8

1

Loreta Raugevičiūtė

Vyr mokytoja

Antradienis

 

13.55-14.40

 

Sporto salė

Fotografijos ir video meno būrelis „Sustok akimirka žavinga.“

654

14

3

5-10

2

Dikienė Zita

Metodininkė

Antradienis

 

13.45 - 15.25

Dailės kab. ir IT2 kab.

„Kelionė po meno pasaulį“

654

14

-

5-10

1

Dikienė Zita

Metodininkė

Ketvirtadienis

13.00-13.45

 

Dailės kab.

Meistrelių būrelis

654

16

-

5-7

2

Kavaliauskas Zenonas

Metodininkas

Penktadienis

13.00 - 14.40

T3

Popamokinės veiklos organizavimas ir koordinavimas

654

30

-

5-10

2

Markauskienė Violeta

Vyr.

mokytoja

Antradienis

Ketvirtadienis

13.55-14.40

13.55-14.40

Biblioteka

Aktų salė

Diferencijuota IT pagalba

654

15

-

5-10

1

Žydronė Ramoškaitė

Vyr.  mokytoja

Penktadienis

13.55-14.40

Informat. kab. Nr.1

Interjero ir savo garderobo puošybos būrelis „Papuošk savo aplinką“

654

19

2

5-8

1

Jablonskienė Daiva

Vyr. mokytoja

Penktadienis

13.55-14.40

 

T1

III aktyvaus judėjimo pamoka. Judrieji žaidimai

654

16

-

6

1

Martikonis Vitalijus

Metodininkas

Antradienis

13.55-14.40

 

Sporto salė

III  aktyvaus judėjimo pamoka. (Sportiniai žaidimai)

654

16

3

8

1

Verbickas Regimantas

metodininkas

Penktadienis

18.45-20.15

Sporto salė